Automatyka przemysłowa

Automatyka przemysłowa – robotyzacja produkcji jest integralną częścią automatyki przemysłowej. Automatyzacja z kolei oznacza zastępowanie człowieka procesami, które są zautomatyzowane przez dowolny system robotyczny na skalę przemysłową. Często można zaobserwować, jak duże przedsiębiorstwa wprowadzają roboty ogólnego przeznaczenia, aby aktywnie modyfikować przepływy pracy i oszczędzać siłę roboczą, czas i pieniądze oraz zwiększać wydajność całego systemu.

Czym różni się robotyka od automatyzacji?

Automatyzacja to szerokie pojęcie opisujące każdy proces, który jest zautomatyzowany za pomocą oprogramowania lub robotów. Oznacza to, że są to zadania wykonywane bez ingerencji człowieka. Robotyzacja obejmuje tylko część praktyki, w której mechanizmy fizyczne zastępują człowieka.

Co daje robotyzacja produkcji?

Robotyzacja procesów przemysłowych ma niezaprzeczalne zalety w zakresie zwiększenia wydajności produkcji, zwiększenia liczby produktów wytwarzanych w jednostce czasu, poprawy jakości produktów i obniżenia kosztów. Gdzie jest stosowana automatyzacja produkcji? Coraz częściej w systemach zautomatyzowanych kontrola odbywa się automatycznie i tylko najważniejsze decyzje pozostają w gestii ludzkiego ciała. Obecnie automatyzacja procesu produkcyjnego znajduje zastosowanie w: produkcji maszyn, produkcji różnego rodzaju urządzeń i jednostek oraz innych gałęziach przemysłu.

Zalety produkcji zrobotyzowanej

Automatyka przemysłowa
Automatyka przemysłowa

Główną zaletą tej innowacji jest możliwość łatwej rekonfiguracji specjalistycznego sprzętu do pracy z innymi doskonałymi produktami lub ich komponentami. Aby to zrobić, wystarczy zmienić logikę. W ten sposób można zaoszczędzić dużą część zasobów. Robotyzacja produkcji jest szczególnie ceniona i wykorzystywana w branżach zajmujących się produkcją różnych części. Prawie połowa tych produktów jest produkowana w małych partiach. Dlatego w prawie 95% przypadków sprzęt wymaga przekonfigurowania z jednego parametru na drugi. Na bezpośrednią produkcję pozostaje tylko 5% czasu pracy. Robotyzacja pozwala znacznie skrócić proces rekonfiguracji, a tym samym znacząco zwiększyć wydajność systemu. Kolejną oczywistą zaletą są oszczędności w wykorzystywanych surowcach i materiałach. Skala oszczędności zależy od ogólnej racjonalnej organizacji wydatków surowcowych. Jeśli wszystko zostanie poprawnie obliczone, koszty materiałów można znacznie zmniejszyć.

Jakie roboty są używane w produkcji?

W przemyśle używa się terminu robot przemysłowy. Jest to wyspecjalizowane urządzenie, które wymienia określone funkcje. Może działać na pięciu lub więcej programach. Głównym zadaniem jest wykonywanie tych funkcji.

między nimi:

 • Obsługa narzędzia.
 • Obsługa detali.
 • Obsługa dodatkowych materiałów.

Istnieją cztery rodzaje robotów przemysłowych:

 • Prace specjalistyczne.
 • Manipulator (ramię robota).
 • Roboty używane do konserwacji obrabiarek.
 • Robot współpracujący.

Z kolei roboty specjalistyczne dzielą się na:

 • Robot spawalniczy.
 • Grafika.
 • Robot paletyzujący.

Ramię robota zawiera:

 • Tradycyjny robot.
 • Robot Delta (najszybszy robot przemysłowy).
 • Roboty takie jak SCARA (Ramię Robota do Montażu Selektywnej Zgodności).

Robotyzacja biznesu – dobra czy zła?

Jak każdy przepływ pracy, robotyka ma pozytywne i negatywne cechy. Powinieneś zawsze opierać się na konkretnych celach i zadaniach firmy. W niektórych miejscach takie rozwiązanie byłoby prawdziwym odkryciem, w innych prawie nic by nie zmieniło i pogorszyłoby sytuację.

Sprawdź koniecznie:

Musisz wziąć pod uwagę pozytywne i negatywne cechy robotyki produkcyjnej:

   • Wydajność to główna zaleta, którą bardzo lubią wszyscy właściciele zakładów produkcyjnych.
   • Sprzęt ten pomaga zapewnić nieprzerwaną produkcję, oszczędzając czas i wysiłek oraz zwiększając zyski biznesowe.
   • Oszczędzaj pensje. Im mniej pracowników trzeba zatrudnić przy produkcji, tym mniej pieniędzy przeznacza się na płace i podatki.
   • Poprawiona jakość produktu. W produkcji, szczególnie w masowej produkcji wyrobów, niezwykle ważna jest minimalizacja precyzji i wad.
   • Zmniejszenie zagrożeń dla zdrowia pracowników. Niektóre branże są bardzo szkodliwe dla zdrowia ludzkiego.
   • Należą do nich np. huty lub miejsca, w których wykonywane są prace malarskie lub spawalnicze.
    zaoszczędzić miejsce. Roboty mają własne miejsce pracy i zajmują bardzo mało miejsca.
   • Oszczędź czas i pieniądze na konserwację. Nowoczesny sprzęt jest dość odporny na zużycie. Wymaga minimalnych kroków, aby prawidłowo funkcjonować przez długi czas.

Wady produkcji zrobotyzowanej:

  • Koszty sprzętu są wysokie. Im mądrzejszy i bardziej zwinny robot, tym wyższy koszt. Niemal niemożliwe jest wcześniejsze oszacowanie korzyści i wykonalności takich ulepszeń. W końcu każde urządzenie może zawieść w najbardziej nieoczekiwanym momencie. I może nie mieć pieniędzy na naprawy awaryjne.
  • Redukcja personelu. Przesiedlanie pracowników o niskich kwalifikacjach. Dotyczy to zwłaszcza krajów rozwiniętych, w których robotyzacja jest w pełnym rozkwicie. Firmy nie zawsze są w stanie zaoferować takim pracownikom nowe, odpowiadające im stanowiska.
  • Zalety produkcji zrobotyzowanej wyraźnie przeważają. Oczywiste jest jednak, że stać na to duże firmy z dobrym budżetem. Z drugiej strony oszczędza pracę pracownikom małych firm.