Jak zostać mediatorem w sprawach cywilnych

Jak zostać mediatorem w sprawach cywilnych – nie da się ukryć, że ostatnimi czasu mediacja sądowa cieszy się coraz większą popularnością. Statystyki jasno wskazują, że jest to naprawdę skuteczny sposób na to, by ugodowo zakończyć proces. Niewiele osób wie jednak, w jaki sposób można zostać mediatorem w sprawach cywilnych. Czym zajmuje się mediator? Kiedy warto zdecydować się na jego pomoc? Jakie są jego główne zadania? Ile można realnie zarobić będąc mediatorem? O jakich wymaganiach formalnych powinniśmy pamiętać? Odpowiedzi na te pytania znaleźć można w poniższym artykule, do którego przeczytania serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych czytelników. 

Czym zajmuje się mediator?

Mediacja to dobrowolny, jednocześnie poufny proces, którego głównym celem jest dojście do porozumienie i rozwiązanie danego sporu. Co ciekawe, w Europie sposób ten jest ostatnio coraz częściej wybierane, co jest jednak w pełni zrozumiałe. Zarówno pośrednikiem, jak i pewnego rodzaju osobą towarzyszącą obu stronom konfliktu jest właśnie mediator, który uczestniczy w rozmowach prowadzących do osiągnięcia porozumienia. Głównym zadaniem tego specjalisty jest wspieranie obu stron w dojściu do ugody poza salą sądową. Warto w tym miejscu podkreślić, że mediator korzysta przy tym ze swojej wiedzy merytorycznej, a także prawnie określonych procedur. Oczywiście jest to osoba wskazywane przez sąd, najpóźniej do czasu rozprawy. Jako ciekawostkę warto przytoczyć, że strony sprawy sądowej mają prawo do tego, by odrzucić wybór i tym samym wskazać inną osobę.

Kiedy warto zdecydować się na pomoc mediatora?

Przede wszystkim powinniśmy mieć świadomość tego, że mediacja to popularne narzędzie wykorzystywane przez sądy w sprawach związanych z wieloma obszarami prawa. Przykładem są chociażby sprawy cywilne, karne, gospodarcze, handlowe, rodzinne, związane z osobami nieletnimi, a także powiązane z konfliktami pracowników i pracodawców. Jak można zatem zauważyć, mediator to doskonałe rozwiązanie w sytuacji, kiedy możliwe jest osiągnięcie jakieś porozumienia, bez konieczności interwencji sądu. Warto przy tym podkreślić, że sąd w przypadku spraw karnych i procesów nieletnich traktuje wynik mediacji jako wskazówkę podczas orzekania. Nie jest jednak zobowiązany do tego, aby przyjąć ustalone warunki zgody, co warto mieć na uwadze. 

Jakie są główne zadania doświadczonego mediatora?

Jak zostać mediatorem w sprawach cywilnych
Jak zostać mediatorem w sprawach cywilnych

Wiemy już, czym tak właściwie zajmuje się mediator ze Szczecina https://gutowski-mediator.pl/, a także kiedy powinniśmy zdecydować się na jego fachową pomoc. Warto uzyskać nieco więcej informacji na temat tego, jakie są zadania tej osoby. Okazuje się, że praca mediatora to nic innego jak kontakty ze stronami spraw. Istnieje kilka głównych obowiązków, o których z pewnością należy wspomnieć. Przykładem jest chociażby skontaktowanie się z obiema stronami w sprawie, wyjaśnienie celów i zasad mediacji, jak również uzyskanie od nich oficjalnej zgody na rozpoczęcie. Co więcej, musi poznać racje obu stron i zdiagnozować przyczyny konfliktu. Istotne jest wypracowanie optymalnej strategii procesu, która to zmaksymalizuje prawdopodobieństwo porozumienia. Mediator stwarza również dogodne warunki od wymiany poglądów pomiędzy obiema stronami, jednocześnie gwarantuje wsparcie w dotarciu do istoty konfliktu. Warto również wspomnieć o tym, że wspiera on przy tworzeniu treści ugody, aby była ona zadowalająca dla obu stron. Co więcej, sporządzany jest protokół z mediacji i przekazywany jest sądowi. Jako ciekawostkę warto przytoczyć, że mediacja może być prowadzona na dwa sposoby- metodą pośrednią i bezpośrednią. W tym pierwszym przypadku rozmowa odbywa się osobno z każdą ze stron, w konsekwencji mediator jest pewnego rodzaju pośrednikiem. Metoda bezpośrednia natomiast to spotkanie się obu stron konfliktu w jednym miejscu. 

Ile można realnie zarobić będąc mediatorem?

Mediator to zawód wolny, w konsekwencji nie można oczekiwać konkretnego, z góry ustalonego wynagrodzenia. Co więcej, dla wielu osób jest to jedynie dodatkowe zajęcie dla psychologa bądź prawnika. Mediatorzy podejmują współpracę z takimi instytucjami, jak chociażby firmy ubezpieczeniowe i banki. Możliwe jest założenie własnej firmy konsultingowej. Mediacja może być rozliczana godzinowo bądź ryczałtowo. W praktyce jest to zależne od indywidualnych zleceń ze zleceniodawcami. 

O jakich wymaganiach formalnych powinniśmy pamiętać?

Mówiąc o mediatorze https://www.bluescity.pl/jak-wyglada-spotkanie-z-mediatorem/ nie możemy nie wspomnieć o pewnych wymaganiach formalnych, które należy spełniać aby wykonywać ten zawód. W zależności od typu mediacji wymagania mogą się różnić. Warunki są uregulowane przez Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 2003 roku. Na podstawie tamtejszych informacji możemy dojść do wniosku, że kluczowe jest osiągnięcie pełnoletności w sprawach cywilnych, a także 26. lat w sprawach pozostałych. Niezbędne jest oczywiście polskie obywatelstwo i pełnia praw cywilnych. Nie możemy zapominać o biegłym posługiwaniu się językiem polskim. Przyszły mediator nie może być karany za umyślne przestępstwa, jednocześnie powinien posiadać wiedzę umożliwiające skuteczne wykonywanie swoich obowiązków. 

Prawnicy rozwodowi w Warszawie

Prawnicy rozwodowi w Warszawie oferują rozwodnikom szeroki zakres usług. Pomoże nam w alimentach, podziale majątku, opiece nad dzieckiem i wielu innych aspektach bezpośrednio związanych z procesem. Na czym polega praca z prawnikiem podczas rozwodu? Dlaczego prawnik od rozwodów jest tak ważny? Czy prawnik pomoże nam w naprawach? W jaki sposób prawnik pomoże nam uzyskać opiekę nad naszymi dziećmi? W celu uzyskania odpowiedzi na te pytania zapraszamy do lektury poniższego artykułu, który z pewnością rozwieje wszystkie Twoje wątpliwości.

Na czym polega praca z prawnikiem podczas rozwodu?

Przede wszystkim każdy z nas powinien wiedzieć, że nawet najlepszy prawnik rozwodowy w Warszawie nie może zagwarantować nam sukcesu w sądzie. Nie ma to nic wspólnego z niewłaściwym zachowaniem adwokata, niewiarą w swoje umiejętności lub wygraniem sprawy. Profesjonalni mecenasi wiedzą, że ich najważniejszym zadaniem jest jak najlepsza obrona dla swoich klientów, jednak ostateczna decyzja w tym zakresie należy do sądów. Rozwiązanie sprawy nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem – o ile jest to możliwe, negocjacje i negocjacje mogą stać się mądrzejsze. Prawnik rozwodowy w Warszawie to ktoś, kto w danej sytuacji widzi wiele możliwości i informuje nas o nich. Sprawa sądowa nigdy nie może zostać rozstrzygnięta, ponieważ dwie strony w sporze będą starały się przedstawić swoje argumenty w najlepszy możliwy sposób. Ponadto ważne są również dowody i zeznania świadków, co dodatkowo komplikuje sprawę. W praktyce oznacza to, że każdy dowód może zmienić ostateczną decyzję. Możemy zranić się tylko w jeden sposób, milcząc o ważnych sprawach podczas rozmów z prawnikami.

Polecamy uwadze:

Dlaczego prawnik od rozwodów jest tak ważny?

Zdecydowana większość małżeństw nie ma ustalonego podziału majątku, dlatego należy wziąć pod uwagę fakt, że taki podział ma miejsce w skomplikowanych sprawach rozwodowych. Dotyczy to na przykład wynagrodzenia z pracy, dochodów, dochodów z mienia publicznego, środków na rachunkach bankowych oraz wszelkich przedmiotów majątkowych nabytych po utworzeniu wspólnoty majątkowej. Warto w tym czasie uświadomić sobie, że zarówno mąż, jak i żona mogą podpisać umowę notarialną, co znacznie ułatwia podział majątku. Wymaga to jednak zgody dwóch osób. W zdecydowanej większości spraw takie kwestie są jednak rozstrzygane przez sądy w ramach specjalnych procedur. Wtedy warszawski adwokat rozwodowy jest prawie obowiązkowy, inaczej możemy ucierpieć.

Czy prawnik pomoże nam przy alimentach?

Prawnicy rozwodowi w Warszawie
Prawnicy rozwodowi w Warszawie

Powinieneś również omówić alimenty ze swoim prawnikiem. Zdefiniujmy, czego tak naprawdę oczekujemy. Gdybyśmy nie w pełni zdawali sobie sprawę z tego, co moglibyśmy zrobić, nasi niedoszli obrońcy na pewno by nam to powiedzieli. Warszawscy prawnicy rozwodowi dołożą wszelkich starań, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie. Dzięki temu jedna ze stron (najczęściej ta z opieką nad dzieckiem lub mniejszymi możliwościami finansowymi) nie będzie pozbawiona niezbędnych środków. O alimenty na rzecz małżonka można ubiegać się, jeśli małżeństwo rozpada się z winy drugiej strony. Wiąże się to jednak z decyzją drugiego małżonka o winie. Takie wnioski można składać, jeśli jedna ze stron nie jest w stanie zaspokoić potrzeb – co jest bezpośrednio związane ze zmianami standardów życia. Alimenty nie są dożywotnie, ponieważ okres roszczenia wygasa pięć lat po dacie prawomocności rozwodu. Jeżeli małżonek umrze przed tym terminem, nikt nie dziedziczy tego obowiązku. Ważne jest, aby pamiętać o obowiązku alimentacyjnym wobec dziecka, który trwa do czasu, gdy dziecko będzie w stanie się utrzymać. W praktyce nie ma ściśle określonej granicy wieku, ponieważ zależy to od okoliczności.

W jaki sposób prawnik pomoże nam uzyskać opiekę nad naszymi dziećmi?

W sprawach rozwodowych jest jeszcze jeden problem – opieka nad dzieckiem. W zależności od okoliczności, podczas rozwodu, prawa przysługują jednemu lub obojgu rodzicom. W praktyce to od sądu zależy, gdzie będą mieszkać dzieci po rozwodzie i jak będą się kontaktować z drugim rodzicem. Warto zauważyć, że odmowa jednemu z rodziców pewnych praw może mieć wpływ na wychowanie dziecka. Na przykład kolektywnie decyduje o wyborze szkół, zajęć pozalekcyjnych, miejsc do wypoczynku i leczenia dzieci. W przypadku konfliktu między stronami najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest adwokat rozwodowy w Warszawie. W końcu opieka nad dzieckiem to bardzo delikatna sprawa, więc najlepiej jest zwrócić się o pomoc do sponsora.

Adwokat prawo medyczne

W celu dokładnego zrozumienia swojej aktualnej sytuacji (związanej z tym zagadnieniem) trzeba nierzadko wybrać takiego właśnie fachowca… Czym cechuje się dobry adwokat prawo medyczne –  to nie jest łatwa dziedzina. Dlatego warto dowiedzieć się, kogo należy wybierać. Jakie osoby zgłaszają się do ekspertów od tego działu? W czym konkretnie może zaś pomóc specjalista? O tym wszystkim dowiesz się, jeśli zostaniesz z nami i przeczytasz poniższą lekturę.

Kiedy może pomóc adwokat od prawa medycznego?

prawnik medyczny
prawnik medyczny

Interesuje Cię taki właśnie adwokat? Prawo medyczne to dziedzina, która jest coraz częściej poruszana. Kto najczęściej zgłasza się o pomoc do specjalistów od tej branży? W głównej mierze są to Pacjenci. Nie brakuje osób, które mają wątpliwości, co do postępowania lekarza i sposobu dopełnienia przez niego obowiązków. Taka sama sytuacja może występować w przypadku pozostałego personelu medycznego. Uważasz, że np. w trakcie leczenia zostały popełnione jakieś błędy? A może już w czasie właściwej operacji? Teraz masz przez to… jeszcze większe kłopoty zdrowotne, których (przynajmniej Twoim zdaniem) można było uniknąć? W takim położeniu warto minimum zgłosić się na konsultację do fachowca. W ten sposób Twoje wątpliwości zostaną rozwiane. Czasami nie ma zaś podstaw, aby np. ubiegać się o jakiekolwiek odszkodowanie. Są jednak sytuacje, kiedy bardzo przydaje się taki adwokat. Prawo medyczne musi być dobrze przeanalizowane pod kątem konkretnego Pacjenta. W sposób pozwalający na dokładne ocenienie danego przypadku. Na tej podstawie profesjonalny adwokat medyczny będzie w stanie doradzić, czy jest sens walczyć na rozprawach sądowych o zadośćuczynienie itd. Wbrew temu, co się powszechnie przyjęło uznawać, specjalista od prawa medycznego jest wybierany nie tylko przez Pacjentów oraz ich rodziny. Klientami takich ekspertów są także np. lekarze, pielęgniarki, czy ratownicy medyczni, którzy uważają, że zostali po prostu niesłusznie oskarżeni. W związku z powyższym profesjonalny adwokat medyczny musi naprawdę bardzo dobrze orientować się w obrębie tego zagadnienia. Tylko wtedy może realnie ocenić daną sytuację i pomóc w praktyce swojemu Klientowi.

Na jakiego adwokata się zdecydować?

Adwokat prawo medyczneUważasz, że jesteś osobą poszkodowaną? Lekarz obiecywał Ci konkretne efekty, których próżno szukać? A może w wyniku jego zaniedbań masz jeszcze większe kłopoty zdrowotne, przez które teraz nie możesz do końca normalnie, swobodnie funkcjonować? To oczywiście kwestia sporna. Wszak np. Twój lekarz może być zdecydowanie innego zdania (i najczęściej tak się właśnie dzieje w praktyce). Dlatego warto, by temu wszystkiemu przyjrzał się dobry adwokat. Prawo medyczne dla fachowca nie stanowi żadnej tajemnicy. Dlatego takich właśnie ekspertów należy wybierać. Ale po kolei. W pierwszej kolejności dobrze byłoby zdecydować się na specjalistę z naszej okolicy. Wtedy to łatwiej będzie z nim kooperować. Możesz zaoszczędzić naprawdę sporo własnego czasu i tak samo pieniędzy. Zwróć uwagę, że tutaj lokalizacja jest szczególnie istotna. W końcu takich właśnie spraw nie da się załatwiać drogą internetową… Musisz przyjść do kancelarii, przedstawić dokumentację itp. W razie czego specjalista będzie Cię reprezentował w sądzie. Im bliżej, tym lepiej. Dla Ciebie oraz dla fachowca. W ten sposób też oczywiście można zaoszczędzić czas oraz wydawaną gotówkę na usługi. Najważniejsza – w czasie podejmowania decyzji – i tak musi być jakość. Czym zatem powinien cechować się dobry adwokat? Prawo medyczne nie może być dla danego eksperta w żaden sposób zagmatwane. Taki prawnik medyczny musi być fachowcem od ogólnych przepisów i tych stricte odnoszących się do tego zagadnienia. Chodzi zaś np. o artykuły 155 i 160, które występują w Kodeksie Karnym. Nie da się ukryć, że tutaj trzeba regularnie poprawiać swoje umiejętności i być na bieżąco ze wszystkimi zmianami, których nie brakuje. Sprawdź nie tylko doświadczenie konkretnego prawnika. Poza tym dobrze byłoby zweryfikować opinie na temat danego eksperta od prawa medycznego. Aby wiedzieć, że rzeczywiście warto z nim współpracować w praktyce. Czytając recenzje warto szczególnie zwracać uwagę na przypadki podobne do Twojego. Liczą się jednak nie tylko wiedza, kwalifikacje, ale także charakter, czy sposób podejścia do wykonywanego zawodu.

Adwokat od prawa medycznego – jaki jest jego zakres obowiązków?

Został już przez Ciebie wybrany odpowiedni adwokat? Prawo medyczne ma on „w małym palcu”? To dobrze. Pewnie zastanawiasz się teraz, jak działa taki ekspert… Na samym początku profesjonalny adwokat medyczny musi dokładnie sprawdzić daną sytuację. Dlatego tak ważne jest to, by wziąć ze sobą dokumentację medyczną. Pacjent ma natomiast prawo uzyskać tego typu papiery. Lekarz nie może zatem odmówić ich wydania. Co jeszcze się tutaj liczy? Jeśli fachowiec od tej branży uzna, że Klient ma prawo ubiegać się o odszkodowanie, to zajmuje się w dalszej kolejności pisaniem pism. Muszą być one właściwie sformułowane i dostarczone w odpowiednim terminie. Jeśli nie uda się dojść do kompromisu, to profesjonalny adwokat medyczny reprezentuje interesy Klienta w Sądzie.

Usługi prawnicze – prawnik, radca prawny i adwokat

Usługi prawnicze – prawnik, radca prawny i adwokat – w wielu różnych życiowych sytuacjach, jakie spotykają nas na co dzień, duże znaczenie może mieć skorzystanie z usług prawniczych. Ba, bywa, że uzyskanie takiej pomocy jest wręcz niezbędne.

Dlaczego korzystamy z usług prawniczych?

Powody takiej decyzji mogą być oczywiście różne. Często chodzi o uzyskanie pomocy w jakiejś nadchodzącej sytuacji, aby w najlepszy sposób zabezpieczyć swoje prawa. W innych przypadkach możemy podejmując jakieś decyzje chcieć “ubezpieczyć się” na wypadek wystąpienia przyszłych okoliczności, które mogą być w danym momencie trudne do przewidzenia dla osoby, która nie legitymuje się prawniczym wykształceniem. Ogólnie jednak można z całą pewnością powiedzieć, że tym co łączy wszystkich poszukujących prawniczej pomocy jest chęć zapewnienia sobie jak najlepszych możliwych warunków ochrony własnych praw względem innych osób, urzędów czy przedsiębiorstw, a także oczywiście przed sądem.

Choć nie mamy w zwyczaju zastanawiać się nad tym na co dzień, to prawo reguluje niemal wszystkie przejawy naszego życia. Wykształcony prawnik jest więc osobą, która ma wiedzę potrzebną do tego, by dobrze rozumieć przepisy regulujące poszczególne dziedziny i być w stanie przełożyć je na otaczającą nas rzeczywistość, by przy pomocy tej wiedzy rozwiązywać ewentualne powstające problemy.

Na czym polega specjalizacja w usługach prawniczych?

Trzeba jednak pamiętać, że nie ma prawników czy adwokatów, którzy specjalizują się we wszystkich dziedzinach prawa. Nie jest to możliwe, ponieważ przepisy regulują tak wiele spraw, że nikt nie jest w stanie być ekspertem prawniczym w każdej z nich. Do tego dodać trzeba, że materii stale przybywa, bo z punktu widzenia prawnika istotne są nie tylko same przepisy prawa, ale także wydawane przez sądy wyroki czy pojawiające się w doktrynie komentarze autorytetów. Dokładnie tak, jak w innych zawodach, mamy więc do czynienia ze specjalizacją. Można oczekiwać, że osoba specjalizująca się akurat w danej dziedzinie zapewnia usługi na lepszym poziomie i pomoże rozwiązać problem szybciej, a co za tym idzie również taniej.

To bardzo ważne z punktu widzenia klienta, który decyduje się na usługi prawnicze. Żeby jego interesy były zabezpieczone w jak najlepszy sposób i mógł czuć się bezpiecznie z radami, które przekaże mu prawnik, najlepiej jest zatrudniać takiego, który posiada właśnie specjalistyczną wiedzę w konkretnej dziedzinie i ma doświadczenie w zajmowaniu się podobnymi sprawami.

Gałęzi prawa jest całe mnóstwo, a fakt, że żyjemy w coraz bardziej skomplikowanym świecie, charakteryzującym się niezwykłym tempem postępu zarówno technologii, jak i stosunków społecznych, sprawia, że także prawnicy są nam coraz bardziej potrzebni.

Prawnik, adwokat, radca prawny – jaka jest różnica?

Ludzie często w mowie potocznej używają określeń takich jak “prawnik”, “adwokat” czy “radca prawny” na przemian, traktując je właściwie jako tożsame. Wiele osób zastanawia się, jaka jest właściwie między nimi różnica. Jest spora, bo nie możemy tych wymienionych słów uważać za synonimy.

Kim jest prawnik?

Słowo “prawnik” ma najszerszy zakres znaczeniowy ze wszystkich wymienionych . W skrócie można powiedzieć, że jest to osoba mająca wykształcenie prawnicze, specjalizująca się w prawie. Kiedyś rzeczywiście przyjmowało się nazywać tak adwokatów, ale przy ciągle rosnącej specjalizacji prawniczej dziś z pewnością należy te słowa i ich znaczenie odróżniać.

Adwokat a radca prawny

Usługi prawnicze - prawnik, radca prawny i adwokat
Usługi prawnicze – prawnik, radca prawny i adwokat

W najbardziej podstawowym sensie, żeby móc być nazywanym prawnikiem wystarczy ukończyć studia prawnicze. Nieco inaczej ma się sprawa z adwokatami i radcami prawnymi. W ich przypadku do uzyskania tytułu potrzebne jest jeszcze odbycie aplikacji, a zatem zdobycie praktyki w zawodzie oraz zdanie państwowego egzaminu, który tę aplikację kończy. Można więc powiedzieć, że adwokat to prawnik ze swoistym “stemplem jakości” w postaci pozytywnego wyniku egzaminu adwokackiego. To dlatego aby świadczyć w Polsce usługi adwokackie trzeba być wpisanym na listę prowadzoną przez właściwą terytorialnie okręgową radę adwokacką. Dla klienta ma to być gwarancja dobrego zabezpieczenia jego interesów.

Podobnie ma się sprawa z radcami prawnymi, których często myli się z adwokatami. W ich przypadku także oprócz ukończenia studiów prawniczych niezbędne jest odbycie aplikacji (tym razem radcowskiej) oraz zdanie egzaminu, choć warto pamiętać, że adwokaci chcący zostać radcami prawnymi są zwolnieni z konieczności ukończenia aplikacji i złożenia egzaminu. Oba zawody różni to, że radca prawny może pozostawać w stosunku pracy, co jest zabronione dla adwokata, bo mogłoby zagrażać jego niezależności. Jeśli jednak radca chce pełnić funkcję obrońcy w procesie karnym, to nie może pozostawać w stosunku pracy.

Zarówno radca prawny, jak i adwokat świadczą jednak usługi prawnicze w podobnym zakresie, dlatego często są ze sobą myleni. Co więcej, mówi się czasem, że różnice między tymi zawodami są na tyle małe, że utrzymywanie tego podziału nie ma większego sensu, a adwokaci i radcowie powinni tworzyć jedną prawniczą korporację.

Postępowanie karne a rola adwokata

Postępowanie karne a rola adwokata – każda osoba podejrzana o przestępstwo albo już oskarżona o popełnienie czynu zabronionego ma w naszym kraju bezwzględne prawo do obrony. Nie zawsze oskarżeni mają o tym wiedzę, ale mówi o tym wyraźnie art. 6 Kodeksu postępowania karnego (Kpk), w którym zapisane jest prawo do obrony przysługujące wszystkim oskarżonym lub podejrzanym. Artykuł zawiera w sobie również prawo do korzystania z pomocy adwokata we wszystkich stadiach prowadzonego postępowania przeciwko podejrzanemu lub oskarżonemu.

Prawo do obrony a polska rzeczywistość

Jak pisze w Kodeksie postępowania karnego, prawo do obrony przysługuje zatrzymanemu w każdym etapie postępowania karnego, także w etapie wstępnym i dotyczy to również możliwości kontaktu z adwokatem. Należy to jednak rozumieć w taki sposób, że zatrzymany nabywa takich praw nie w momencie przedstawienia mu zarzutów, ale już na etapie podjęcia przeciwko niemu jakichkolwiek czynności procesowych. A jak to się ma do polskiej rzeczywistości?

Postępowanie karne a rola adwokata
Postępowanie karne a rola adwokata

Między innymi policja ma obowiązek poinformowania zatrzymanego o powodach jego zatrzymania, gdy tymczasem w rzeczywistości jest to obowiązek całkowicie przez policjantów pomijany. Najprawdopodobniej w taki właśnie sposób policjanci są szkoleni, aby przerazić zatrzymanego i jak najdłużej utrzymywać go w stanie niepewności dla jego losu. Często zatrzymany w chwili zapytania o powód zatrzymania słyszy, że dowie się w swoim czasie albo: już ty wiesz, dlaczego”, a co w świetle prawa jest zwykłym nękaniem i nadużywaniem władzy przez organy ścigania. Niestety, ale policja w Polsce nagminnie stosuje się do zasady zastraszania zatrzymywanych.
Regulaminowo policjanci powinni informować zatrzymywanego o jego prawach w podobny sposób, jak ma to miejsce w świecie Zachodu, a szczególnie w USA. W rzeczywistości nic takiego w Polsce miejsca nie ma, a przynajmniej nie w stosunku do ludzi spoza różnorakich układów, czyli w stosunku do przeciętnego obywatela.

Pomimo jednak jawnej niechęci policjantów do egzekwowania prawa w tym względzie i naginania zasad do własnych potrzeb operacyjnych, osoba zatrzymana w Polsce prawa do obrony i pomocy prawnej jednak posiada. Niestety szwankuje znajomość prawa wśród obywateli i ze swoich praw do obrony, nieświadomi ich istnienia, nie korzystają. Ważne, żeby znać prawo na tyle, by móc w razie konieczności odwołać się do niego, a szczególnie na początku prowadzonego przeciwko zatrzymanemu postępowania karnego.

Czytaj również:

Jakie mogą być konsekwencje braku wsparcia adwokata?

Osoba zatrzymana i niepoinformowania o powodach zatrzymania często ma niewielkie pojęcie o tym, w jak niekomfortowej i groźnej sytuacji się znajduje. Najczęściej nic przy tym nie wie o prowadzonych przeciwko niej czynnościach, a następnie są jej przedstawiane zarzuty, do których ze względu na zagubienie nijak nie może się ustosunkować.
Składa się na to kilka czynników, a przede wszystkim stres, wynikający z samego aspektu zatrzymania przez organy ścigania. Do tego dochodzi niepewność własnego losu oraz celowość zachowania śledczych, utrzymujących zatrzymanego w niepewności i w stanie zagrożenia.
W chwili dojścia do poziomu przesłuchań, zatrzymana osoba pozbawiona wsparcia prawnika może myśleć jedynie o jak najszybszym odzyskaniu wolności i ulec namowom śledczych, skłaniających ją do podjęcia błędnych decyzji. Śledczy często wykorzystują strach i zagubienie zatrzymanych, aby roztoczyć przed nimi ponurą wizję długoletniego więzienia, czym skłaniają ich do podpisywania się pod historiami niewiele mającymi wspólnego z prawdą, a za to wiele z “prawdami” wydanymi przez śledczych. Konsekwencją takich podpisów są wydawane przez sądy błędne wyroki skazujące, gdyż rzadko sędziowie biorą pod uwagę fakt braku prawników podczas przesłuchań wstępnych.
Czy cała wina leży tutaj po stronie policjantów? Otóż nie, gdyż ich zadaniem jest skłonienie podejrzanego do zeznać zgodnych z ich założeniami dochodzeniowymi. Wina leży więc również po stronie zatrzymanego, który nie korzysta ze swoich praw licząc w swojej naiwności na permanentną uczciwość ze strony policji. Niewielu jest niestety policjantów, którzy z własnej woli wskażą zatrzymanemu możliwości jakie daje mu prawo, większość postara się wykorzystać moment braku przy zatrzymanym adwokata.
Zatrzymani nie powinni pozwolić się zastraszać i żądać poszanowania prawa. Kontakt z adwokatem jest niejednokrotnie jedyną opcją, aby wymusić na organach ścigania przestrzeganie procedur.

Zobacz również:

Jakie funkcje pełni adwokat przy zatrzymanym?

Obecność adwokata jest ważna w każdym aspekcie kontaktu zatrzymanego z organami ścigania:

Adwokat jest zobowiązany:

  • uczestniczyć przy wszystkich czynnościach z udziałem zatrzymanego, czyli przy przesłuchaniach, podczas konfrontacji, podczas wizji lokalnej itp.;
  •  sporządzać pisma procesowe, składać wnioski i zażalenia odnośnie do zastosowania środków zapobiegawczych, a także dowodów;
  • kontaktować się z tymczasowo aresztowanym, informować o postępach w sprawie, a także uzyskiwać ważne dla sprawy treści;
  • reprezentować oskarżonego na rozprawach sądowych, składać wnioski dowodowe oraz odwołania;
  • tworzyć oraz wysyłać wnioski o kasację wyroku, o ułaskawienie, czy ponowienie sprawy.