Usługi prawnicze – prawnik, radca prawny i adwokat

W wielu różnych życiowych sytuacjach, jakie spotykają nas na co dzień, duże znaczenie może mieć skorzystanie z usług prawniczych. Ba, bywa, że uzyskanie takiej pomocy jest wręcz niezbędne.

Dlaczego korzystamy z usług prawniczych?

Powody takiej decyzji mogą być oczywiście różne http://www.klimkowski-kancelaria.pl/6/prawo-rodzinne-i-opiekuncze. Często chodzi o uzyskanie pomocy w jakiejś nadchodzącej sytuacji, aby w najlepszy sposób zabezpieczyć swoje prawa. W innych przypadkach możemy podejmując jakieś decyzje chcieć “ubezpieczyć się” na wypadek wystąpienia przyszłych okoliczności, które mogą być w danym momencie trudne do przewidzenia dla osoby, która nie legitymuje się prawniczym wykształceniem. Ogólnie jednak można z całą pewnością powiedzieć, że tym co łączy wszystkich poszukujących prawniczej pomocy jest chęć zapewnienia sobie jak najlepszych możliwych warunków ochrony własnych praw względem innych osób, urzędów czy przedsiębiorstw, a także oczywiście przed sądem.

Choć nie mamy w zwyczaju zastanawiać się nad tym na co dzień, to prawo reguluje niemal wszystkie przejawy naszego życia. Wykształcony prawnik https://odfrankuj.org/umowa-kredytowa-mbank-niewazna-i-aca-67-19 jest więc osobą, która ma wiedzę potrzebną do tego, by dobrze rozumieć przepisy regulujące poszczególne dziedziny i być w stanie przełożyć je na otaczającą nas rzeczywistość, by przy pomocy tej wiedzy rozwiązywać ewentualne powstające problemy.

Na czym polega specjalizacja w usługach prawniczych?

Trzeba jednak pamiętać, że nie ma prawników czy adwokatów, którzy specjalizują się we wszystkich dziedzinach prawa. Nie jest to możliwe, ponieważ przepisy regulują tak wiele spraw, że nikt nie jest w stanie być ekspertem prawniczym w każdej z nich. Do tego dodać trzeba, że materii stale przybywa, bo z punktu widzenia prawnika istotne są nie tylko same przepisy prawa, ale także wydawane przez sądy wyroki czy pojawiające się w doktrynie komentarze autorytetów. Dokładnie tak, jak w innych zawodach, mamy więc do czynienia ze specjalizacją. Można oczekiwać, że osoba specjalizująca się akurat w danej dziedzinie zapewnia usługi na lepszym poziomie i pomoże rozwiązać problem szybciej, a co za tym idzie również taniej.

To bardzo ważne z punktu widzenia klienta, który decyduje się na usługi prawnicze. Żeby jego interesy były zabezpieczone w jak najlepszy sposób i mógł czuć się bezpiecznie z radami, które przekaże mu prawnik, najlepiej jest zatrudniać takiego, który posiada właśnie specjalistyczną wiedzę w konkretnej dziedzinie i ma doświadczenie w zajmowaniu się podobnymi sprawami.

Gałęzi prawa jest całe mnóstwo, a fakt, że żyjemy w coraz bardziej skomplikowanym świecie, charakteryzującym się niezwykłym tempem postępu zarówno technologii, jak i stosunków społecznych, sprawia, że także prawnicy są nam coraz bardziej potrzebni.

Prawnik, adwokat, radca prawny – jaka jest różnica?

Ludzie często w mowie potocznej używają określeń takich jak “prawnik”, “adwokat” czy “radca prawny” na przemian, traktując je właściwie jako tożsame. Wiele osób zastanawia się, jaka jest właściwie między nimi różnica. Jest spora, bo nie możemy tych wymienionych słów uważać za synonimy.

Kim jest prawnik?

Słowo “prawnik” ma najszerszy zakres znaczeniowy ze wszystkich wymienionych https://klimkowski-kancelaria.pl/237/prawnik-gdansk. W skrócie można powiedzieć, że jest to osoba mająca wykształcenie prawnicze, specjalizująca się w prawie. Kiedyś rzeczywiście przyjmowało się nazywać tak adwokatów, ale przy ciągle rosnącej specjalizacji prawniczej dziś z pewnością należy te słowa i ich znaczenie odróżniać.

Adwokat a radca prawny

W najbardziej podstawowym sensie, żeby móc być nazywanym prawnikiem wystarczy ukończyć studia prawnicze. Nieco inaczej ma się sprawa z adwokatami i radcami prawnymi. W ich przypadku do uzyskania tytułu potrzebne jest jeszcze odbycie aplikacji, a zatem zdobycie praktyki w zawodzie oraz zdanie państwowego egzaminu, który tę aplikację kończy. Można więc powiedzieć, że adwokat to prawnik ze swoistym “stemplem jakości” w postaci pozytywnego wyniku egzaminu adwokackiego. To dlatego aby świadczyć w Polsce usługi adwokackie trzeba być wpisanym na listę prowadzoną przez właściwą terytorialnie okręgową radę adwokacką. Dla klienta ma to być gwarancja dobrego zabezpieczenia jego interesów.

Podobnie ma się sprawa z radcami prawnymi, których często myli się z adwokatami. W ich przypadku także oprócz ukończenia studiów prawniczych niezbędne jest odbycie aplikacji (tym razem radcowskiej) oraz zdanie egzaminu, choć warto pamiętać, że adwokaci chcący zostać radcami prawnymi są zwolnieni z konieczności ukończenia aplikacji i złożenia egzaminu. Oba zawody różni to, że radca prawny może pozostawać w stosunku pracy, co jest zabronione dla adwokata, bo mogłoby zagrażać jego niezależności. Jeśli jednak radca chce pełnić funkcję obrońcy w procesie karnym, to nie może pozostawać w stosunku pracy.

Zarówno radca prawny, jak i adwokat świadczą jednak usługi prawnicze w podobnym zakresie, dlatego często są ze sobą myleni. Co więcej, mówi się czasem, że różnice między tymi zawodami są na tyle małe, że utrzymywanie tego podziału nie ma większego sensu, a adwokaci i radcowie powinni tworzyć jedną prawniczą korporację.

Postępowanie karne a rola adwokata

Każda osoba podejrzana o przestępstwo albo już oskarżona o popełnienie czynu zabronionego ma w naszym kraju bezwzględne prawo do obrony. Nie zawsze oskarżeni mają o tym wiedzę, ale mówi o tym wyraźnie art. 6 Kodeksu postępowania karnego (Kpk), w którym zapisane jest prawo do obrony przysługujące wszystkim oskarżonym lub podejrzanym. Artykuł zawiera w sobie również prawo do korzystania z pomocy adwokata we wszystkich stadiach prowadzonego postępowania przeciwko podejrzanemu lub oskarżonemu.

Prawo do obrony a polska rzeczywistość

Jak pisze w Kodeksie postępowania karnego, prawo do obrony przysługuje zatrzymanemu w każdym etapie postępowania karnego, także w etapie wstępnym i dotyczy to również możliwości kontaktu z adwokatem. Należy to jednak rozumieć w taki sposób, że zatrzymany nabywa takich praw nie w momencie przedstawienia mu zarzutów, ale już na etapie podjęcia przeciwko niemu jakichkolwiek czynności procesowych. A jak to się ma do polskiej rzeczywistości?
Między innymi policja ma obowiązek poinformowania zatrzymanego o powodach jego zatrzymania, gdy tymczasem w rzeczywistości jest to obowiązek całkowicie przez policjantów pomijany. Najprawdopodobniej w taki właśnie sposób policjanci są szkoleni, aby przerazić zatrzymanego i jak najdłużej utrzymywać go w stanie niepewności dla jego losu. Często zatrzymany w chwili zapytania o powód zatrzymania słyszy, że dowie się w swoim czasie albo: już ty wiesz, dlaczego”, a co w świetle prawa jest zwykłym nękaniem i nadużywaniem władzy przez organy ścigania. Niestety, ale policja w Polsce nagminnie stosuje się do zasady zastraszania zatrzymywanych.
Regulaminowo policjanci powinni informować zatrzymywanego o jego prawach w podobny sposób, jak ma to miejsce w świecie Zachodu, a szczególnie w USA. W rzeczywistości nic takiego w Polsce miejsca nie ma, a przynajmniej nie w stosunku do ludzi spoza różnorakich układów, czyli w stosunku do przeciętnego obywatela.

Pomimo jednak jawnej niechęci policjantów do egzekwowania prawa w tym względzie i naginania zasad do własnych potrzeb operacyjnych, osoba zatrzymana w Polsce prawa do obrony i pomocy prawnej jednak posiada. Niestety szwankuje znajomość prawa wśród obywateli i ze swoich praw do obrony, nieświadomi ich istnienia, nie korzystają. Ważne, żeby znać prawo na tyle, by móc w razie konieczności odwołać się do niego, a szczególnie na początku prowadzonego przeciwko zatrzymanemu postępowania karnego.

Czytaj również:

Jakie mogą być konsekwencje braku wsparcia adwokata?

Osoba zatrzymana i niepoinformowania o powodach zatrzymania często ma niewielkie pojęcie o tym, w jak niekomfortowej i groźnej sytuacji się znajduje. Najczęściej nic przy tym nie wie o prowadzonych przeciwko niej czynnościach, a następnie są jej przedstawiane zarzuty, do których ze względu na zagubienie nijak nie może się ustosunkować.
Składa się na to kilka czynników, a przede wszystkim stres, wynikający z samego aspektu zatrzymania przez organy ścigania. Do tego dochodzi niepewność własnego losu oraz celowość zachowania śledczych, utrzymujących zatrzymanego w niepewności i w stanie zagrożenia.
W chwili dojścia do poziomu przesłuchań, zatrzymana osoba pozbawiona wsparcia prawnika może myśleć jedynie o jak najszybszym odzyskaniu wolności i ulec namowom śledczych, skłaniających ją do podjęcia błędnych decyzji. Śledczy często wykorzystują strach i zagubienie zatrzymanych, aby roztoczyć przed nimi ponurą wizję długoletniego więzienia, czym skłaniają ich do podpisywania się pod historiami niewiele mającymi wspólnego z prawdą, a za to wiele z “prawdami” wydanymi przez śledczych. Konsekwencją takich podpisów są wydawane przez sądy błędne wyroki skazujące, gdyż rzadko sędziowie biorą pod uwagę fakt braku prawników podczas przesłuchań wstępnych.
Czy cała wina leży tutaj po stronie policjantów? Otóż nie, gdyż ich zadaniem jest skłonienie podejrzanego do zeznać zgodnych z ich założeniami dochodzeniowymi. Wina leży więc również po stronie zatrzymanego, który nie korzysta ze swoich praw licząc w swojej naiwności na permanentną uczciwość ze strony policji. Niewielu jest niestety policjantów, którzy z własnej woli wskażą zatrzymanemu możliwości jakie daje mu prawo, większość postara się wykorzystać moment braku przy zatrzymanym adwokata.
Zatrzymani nie powinni pozwolić się zastraszać i żądać poszanowania prawa. Kontakt z adwokatem jest niejednokrotnie jedyną opcją, aby wymusić na organach ścigania przestrzeganie procedur.

Zobacz również:

 

Jakie funkcje pełni adwokat przy zatrzymanym?

Obecność adwokata jest ważna w każdym aspekcie kontaktu zatrzymanego z organami ścigania:

Adwokat jest zobowiązany:

  • uczestniczyć przy wszystkich czynnościach z udziałem zatrzymanego, czyli przy przesłuchaniach, podczas konfrontacji, podczas wizji lokalnej itp.;
  •  sporządzać pisma procesowe, składać wnioski i zażalenia odnośnie do zastosowania środków zapobiegawczych, a także dowodów;
  • kontaktować się z tymczasowo aresztowanym, informować o postępach w sprawie, a także uzyskiwać ważne dla sprawy treści;
  • reprezentować oskarżonego na rozprawach sądowych, składać wnioski dowodowe oraz odwołania;
  • tworzyć oraz wysyłać wnioski o kasację wyroku, o ułaskawienie, czy ponowienie sprawy.