Źródła ciepła

Nie ma sensu używać nieefektywnego źródła ciepła. Oczywiście wszystko jest równowagą między zyskiem a stratą, ale w niektórych przypadkach nacisk kładziony jest na określone obszary. W przypadku ogrzewania domu i ekologicznych źródeł ciepła ważna jest ciągła poprawa efektywności. Wynika to z dwóch podstawowych punktów. Po pierwsze, chodzi o samo cięcie kosztów. Po drugie, ważny jest wpływ danego rozwiązania na środowisko, a im bardziej efektywna technologia, tym więcej można na ten temat poruszyć.

W ramach tego artykułu przedstawimy jedną z najciekawszych rad dla osób ceniących możliwości inwestycyjne i planujących przyszłość. Mówimy o pompach ciepła, rozwiązaniu wyróżniającym się na tle konkurencji (kotły na paliwo stałe, kotły gazowe lub olejowe), ponieważ teraz musimy zapłacić więcej, aby w przyszłości cieszyć się niższymi kosztami. Zmierzymy się z tym wydajnie, ale z odpowiednią metodą ogrzewania. Instalacja pompy ciepła będzie bardziej wydajna, jeśli samo urządzenie zostanie umieszczone w sprzyjającym mu ekosystemie.

Jak przygotować dom do wyboru pompy ciepła?

W pierwszej kolejności warto wspomnieć o podstawowych informacjach, które sprawiają, że instalacja pompy ciepła jest korzystniejsza niż nieprawidłowe użytkowanie. Po pierwsze, podstawą jest zastosowanie tej technologii w odpowiednio ocieplonym domu. Oznacza to, że najpierw powinniśmy zadbać o materiały o niskim współczynniku przenikania ciepła U, a dopiero potem dobrać urządzenia grzewcze.

Co wykorzystuje pompa ciepła do ogrzewania

Źródła ciepła
Źródła ciepła

Najważniejszą kwestią jest wybór urządzenia kriogenicznego. Wynika to bezpośrednio z konstrukcji samej pompy ciepła. Urządzenie najlepiej sprawdza się przy obniżonych temperaturach zasilania i rozpływu w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami. Decydując się na standardowy grzejnik tracimy dużo energii. Pamiętajmy też, że jeśli obniżymy zarówno temperaturę ogrzewania, jak i wody powrotnej, do ogrzewanego pomieszczenia trafi taka sama ilość ciepła. Znalezienie miejsca do zainstalowania pompy ciepła nie powinno być dla nas problemem, ponieważ jest to cicha, bezobsługowa technologia i nie wymaga miejsca na przechowywanie paliwa. Porównywanie go do działania lodówki nie jest nadużyciem. Nie zmienia to faktu, że warto wcześniej znaleźć do tego odpowiednie miejsce. Pompy ciepła dobrze współpracują z innymi technologiami. Warto tutaj wspomnieć chociażby o fotowoltaice czy wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. W pierwszym przypadku to dlatego, że pompa ciepła potrzebuje do pracy energii elektrycznej, którą można tanio wyprodukować za pomocą paneli fotowoltaicznych. W drugim przypadku cena wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła związana jest z pozostałym ciepłem w naszym domu.

Pompa ciepła + ogrzewanie podłogowe

Pompy ciepła nadają się do systemów grzewczych o niskich temperaturach wody zasilającej i powrotnej i dlatego idealnie nadają się do stosowania w połączeniu z ogrzewaniem powierzchniowym. Najpopularniejszym przedstawicielem tej kategorii jest ogrzewanie podłogowe. Działa to najlepiej w systemie 40/30°C. Oznacza to, że przepływ wynosi 40°C, a powrót 30°C. W takim przypadku osiągniemy najwyższą sprawność pompy ciepła, wydłużając jednocześnie żywotność samego sprzętu. Wiesz, ogrzewanie podłogowe wymaga dużej inwestycji na początkowym etapie. Nie zmienia to faktu, że efektem będzie sprawny system, który będzie nam skutecznie służył przez wiele lat. Dodatkowo ogrzewanie podłogowe stwarza również korzystny mikroklimat dla człowieka. Badania wykazały, że czujemy się komfortowo termicznie, gdy temperatura wokół naszych stóp jest nieco wyższa niż wokół głowy. Oczywiście im wcześniej planujemy zastosować w naszym domu ogrzewanie podłogowe, tym lepiej będzie ono wyglądało z ekonomicznego punktu widzenia.

Pompa ciepła + klimakonwektor

Innym rozwiązaniem jest połączenie pompy ciepła z klimakonwektorem. Po pierwsze pozwala na skorzystanie z pompy ciepła, możliwość odwrócenia obiegu grzewczego. Oznacza to, że technologia może nie tylko generować ciepło zimą, ale także chłód latem. Klimakonwektory charakteryzują się wysoką sprawnością cieplną. Dostępne są w wariantach podłogowych i sufitowych. Alternatywnym rozwiązaniem do powyższego są np. grzejniki kanałowe z wymuszoną konwekcją. Najważniejsza w tym przypadku jest możliwość szybkiej regulacji temperatury w pomieszczeniu, co wynika z małej bezwładności cieplnej tego rozwiązania.

Podsumowując, wydajny system grzewczy pompy ciepła

Najważniejszą informacją jest to, że pompy ciepła powinny być używane z urządzeniami kriogenicznymi. Przebudowa istniejącego systemu na system kriogeniczny jest możliwa, ale nie jest tak efektywna, jak rozwiązanie oczekiwane na etapie projektowania. Ze względu na specyfikę działania pompy ciepła najlepiej nadają się do ogrzewania płaszczyznowego. Najpopularniejszym rozwiązaniem w tej kategorii jest ogrzewanie podłogowe. Innym sposobem jest użycie klimakonwektora lub grzejnika kanałowego.