Systemy sygnalizacji włamania i napadu

Systemy sygnalizacji włamania i napadu — ochrona firmy i domu powinna zaczynać się od granic obiektu. Głównym zadaniem systemu ochrony perymetrycznej jest zapewnienie bezpieczeństwa obiektu oraz wykluczenie lub ostrzeżenie przed nielegalnym wejściem na jego teren. Zintegrowany system ochrony obwodowej nie tylko chroni obiekt przed intruzami, ale także sygnalizuje wtargnięcie. Bezpieczeństwo techniczne zapewnia system sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), alarm wejścia/wyjścia, system monitoringu wizyjnego.

System sygnalizacji kradzieży i napadu

System ochrony daje Ci możliwość:

 • Zapewnienie warunków zatrzymania sprawców włamań i rozbojów.
 • Zatrzymać sprawcę na czas niezbędny do zareagowania pracowników ochrony.
 • Zapobiec nieupoważnionemu wyniesieniu mienia z obiektu.
 • Informacja o próbach wejścia na teren obiektu.

System Sygnalizacji Kradzieży i Napadu, w skrócie SSWiN, to tzw. system ochrony obiektów rcse.pl/czujki-ruchu/. Zadaniem takiego systemu jest wykrywanie stanów wskazujących na zagrożenie lub bezpośrednio wskazujących na jego obecność. Jednym z takich zagrożeń jest system rejestrujący wtargnięcie lub próbę wejścia osób nieupoważnionych do obiektów chronionych przez system alarmowy. W takim przypadku system generuje alarm. Na przykład sygnał może pochodzić z obszaru zagrożonego wybuchem lub być przesyłany do centrali alarmowej.

Cel dla systemów alarmowych przed kradzieżą i napadem

SSWiN działa w celu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi w chronionych obiektach oraz ochrony mienia przed ewentualnym uszkodzeniem lub atakiem. Zadaniem systemu sygnalizacji włamania i napadu jest powiadomienie o zidentyfikowanych zagrożeniach, zanim intruzi wejdą na teren obiektu. W tym celu do systemu alarmowego zainstalowanego na zewnątrz budynku dołącza się dodatkowe urządzenia (czujki różnego typu), tworząc tym samym dodatkową barierę ochronną.

Zazwyczaj urządzenia te instalowane są w rejonie linii drzwi i okien lub w ogrodzeniach wokół budynków. Dodatkowo system antykradzieżowy można uzupełnić o zestaw kamer kompatybilnych z systemem SSWiN. Monitoring budynku może być dodatkową warstwą bezpieczeństwa rcse.pl/merya-rtls/. Warto zaznaczyć, że wszystkie powyższe urządzenia można zintegrować w system sterowania inteligentnym domem.

Jak wdrożyć detektory systemu bezpieczeństwa SSWiN?

Systemy sygnalizacji włamania i napadu
Systemy sygnalizacji włamania i napadu

W systemach sygnalizacji kradzieży i napadu detektory odpowiadają za wykrywanie zagrożeń, których skuteczność w dużej mierze zależy od tego, jak się znajdują. System powinien być zaprojektowany tak, aby chronić wybrany obszar za pomocą jak najmniejszej liczby czujników, aby koszt nie był wygórowany. Najprostszym sposobem jest wykrycie np. otwarcia drzwi budynku i przemieszczenia się intruza w miejscu, w którym może chcieć ukraść mienie (tzw. wykrywanie pułapek).

System jest bardziej wydajny, a czujniki rcse.pl/kontrola-dostepu/ wykrywają otwarcie wszystkich drzwi i okien. Można do tego celu wykorzystać proste detektory magnetyczne. Z drugiej strony ruch wewnętrzny jest zwykle wykrywany przez pasywne czujniki podczerwieni. Istotnym zagrożeniem dla włamywaczy są alarmy reagujące na drzwi, okna i inne zamknięcia próbujące włamać się do chronionych obszarów. Potrzebujesz czujki wibracyjnej lub czujki reagującej na dźwięk tłuczonego szkła.

Rodzaje czujek ruchu do systemów sygnalizacji włamania i napadu

Czujki ruchu stosowane w SSWiN:

 • detektor wewnętrzny.
 • czujka zewnętrzna.
 • detektor kurtyny.
 • detektor powierzchni.

Metoda wykrywania włamań:

 • detektor mikrofal.
 • pasywny detektor podczerwieni.
 • podwójne detektory.
 • czujki wewnętrzne w SSWiN
 • detektor mikrofalowy SPY M2 może wykryć każdy ruch w chronionym obszarze, dzięki czemu idealnie nadaje się do zastosowań wysokiego ryzyka.
 • czujki serii JET to 3 detektory IR z soczewkami Fresnela w różnych wersjach.

Pasywne detektory podczerwieni zawierają kamerę i mikrofon. Dzięki kątowi 90 stopni i odpowiedniej rozdzielczości kamery w przypadku napadu lub włamania obraz może zostać przesłany bezprzewodowo do użytkownika. Ten system sygnalizacji włamania i napadu do pomieszczeń wewnętrznych służy do ochrony prywatnych i komercyjnych rezydencji, w których wymagany jest maksymalny poziom bezpieczeństwa.

Czujki zewnętrzne w SSWiN

Zewnętrzne czujki kurtynowe dostępne są w wersji na podczerwień oraz w wersji dualnej o zasięgu do 12 m.

 1. Czujki zewnętrzne Spectrum są instalowane na wysokości 1,2-1,5m i wyposażone w potrójne media detekcji (mikrofale i podwójna podczerwień).
 2. Wykrywacze Outspider mają podwójne czujniki podczerwieni, a niektóre modele mają również mikrofale.
 3. Dostępny w wersji przewodowej i bezprzewodowej. Czujki te przeznaczone są do ochrony domów prywatnych, instalacji przemysłowych i handlowych. Działają od -20° do + 55°C.
 4. Systemy sygnalizacji kradzieży i napadu Galeria alarmów Anarya

Alarm antywłamaniowy i standardowy

Anarya Alarm Gallery to skuteczny system alarmowy chroniący dzieła sztuki przed kradzieżą i napadem. Są to bezprzewodowe czujki montowane na ramkach obrazów. Stwierdzono, że najbardziej skuteczne są detektory 3-osiowe i żyroskopy. Nie ingerują w proces planowania wystawy. Urządzenia radiowe mogą być używane w systemach sygnalizacji włamania i napadu tylko wtedy, gdy zachowana jest szyfrowana łączność.

Opisany powyżej system obejmuje detektor radiowy zintegrowany z czujnikiem wstrząsów. Wystarczy niewielka zmiana położenia eksponatu, aby wywołać alarm. Dzięki takiemu systemowi alarmowemu można zabezpieczyć nie tylko cenne eksponaty muzealne, ale również przedmioty handlowe. Czujki bezprzewodowe przeznaczone są do ochrony mienia w systemach alarmowych Anarya. Za pomocą tego typu zabezpieczeń można zabezpieczyć agregaty, samochody, maszyny, wózki widłowe i nie tylko. Wielkość obudowy czujki można dostosować do potrzeb klientów.

RCSE systemy zabezpieczeń
Topolowa 8
62-030 Luboń
668 417 744
www.rcse.pl