Jak zostać mediatorem w sprawach cywilnych

Jak zostać mediatorem w sprawach cywilnych – nie da się ukryć, że ostatnimi czasu mediacja sądowa cieszy się coraz większą popularnością. Statystyki jasno wskazują, że jest to naprawdę skuteczny sposób na to, by ugodowo zakończyć proces. Niewiele osób wie jednak, w jaki sposób można zostać mediatorem w sprawach cywilnych. Czym zajmuje się mediator? Kiedy warto zdecydować się na jego pomoc? Jakie są jego główne zadania? Ile można realnie zarobić będąc mediatorem? O jakich wymaganiach formalnych powinniśmy pamiętać? Odpowiedzi na te pytania znaleźć można w poniższym artykule, do którego przeczytania serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych czytelników. 

Czym zajmuje się mediator?

Mediacja to dobrowolny, jednocześnie poufny proces, którego głównym celem jest dojście do porozumienie i rozwiązanie danego sporu. Co ciekawe, w Europie sposób ten jest ostatnio coraz częściej wybierane, co jest jednak w pełni zrozumiałe. Zarówno pośrednikiem, jak i pewnego rodzaju osobą towarzyszącą obu stronom konfliktu jest właśnie mediator, który uczestniczy w rozmowach prowadzących do osiągnięcia porozumienia. Głównym zadaniem tego specjalisty jest wspieranie obu stron w dojściu do ugody poza salą sądową. Warto w tym miejscu podkreślić, że mediator korzysta przy tym ze swojej wiedzy merytorycznej, a także prawnie określonych procedur. Oczywiście jest to osoba wskazywane przez sąd, najpóźniej do czasu rozprawy. Jako ciekawostkę warto przytoczyć, że strony sprawy sądowej mają prawo do tego, by odrzucić wybór i tym samym wskazać inną osobę.

Kiedy warto zdecydować się na pomoc mediatora?

Przede wszystkim powinniśmy mieć świadomość tego, że mediacja to popularne narzędzie wykorzystywane przez sądy w sprawach związanych z wieloma obszarami prawa. Przykładem są chociażby sprawy cywilne, karne, gospodarcze, handlowe, rodzinne, związane z osobami nieletnimi, a także powiązane z konfliktami pracowników i pracodawców. Jak można zatem zauważyć, mediator to doskonałe rozwiązanie w sytuacji, kiedy możliwe jest osiągnięcie jakieś porozumienia, bez konieczności interwencji sądu. Warto przy tym podkreślić, że sąd w przypadku spraw karnych i procesów nieletnich traktuje wynik mediacji jako wskazówkę podczas orzekania. Nie jest jednak zobowiązany do tego, aby przyjąć ustalone warunki zgody, co warto mieć na uwadze. 

Jakie są główne zadania doświadczonego mediatora?

Jak zostać mediatorem w sprawach cywilnych
Jak zostać mediatorem w sprawach cywilnych

Wiemy już, czym tak właściwie zajmuje się mediator ze Szczecina, a także kiedy powinniśmy zdecydować się na jego fachową pomoc. Warto uzyskać nieco więcej informacji na temat tego, jakie są zadania tej osoby. Okazuje się, że praca mediatora to nic innego jak kontakty ze stronami spraw. Istnieje kilka głównych obowiązków, o których z pewnością należy wspomnieć. Przykładem jest chociażby skontaktowanie się z obiema stronami w sprawie, wyjaśnienie celów i zasad mediacji, jak również uzyskanie od nich oficjalnej zgody na rozpoczęcie. Co więcej, musi poznać racje obu stron i zdiagnozować przyczyny konfliktu. Istotne jest wypracowanie optymalnej strategii procesu, która to zmaksymalizuje prawdopodobieństwo porozumienia. Mediator stwarza również dogodne warunki od wymiany poglądów pomiędzy obiema stronami, jednocześnie gwarantuje wsparcie w dotarciu do istoty konfliktu. Warto również wspomnieć o tym, że wspiera on przy tworzeniu treści ugody, aby była ona zadowalająca dla obu stron. Co więcej, sporządzany jest protokół z mediacji i przekazywany jest sądowi. Jako ciekawostkę warto przytoczyć, że mediacja może być prowadzona na dwa sposoby- metodą pośrednią i bezpośrednią. W tym pierwszym przypadku rozmowa odbywa się osobno z każdą ze stron, w konsekwencji mediator jest pewnego rodzaju pośrednikiem. Metoda bezpośrednia natomiast to spotkanie się obu stron konfliktu w jednym miejscu. 

Ile można realnie zarobić będąc mediatorem?

Mediator to zawód wolny, w konsekwencji nie można oczekiwać konkretnego, z góry ustalonego wynagrodzenia. Co więcej, dla wielu osób jest to jedynie dodatkowe zajęcie dla psychologa bądź prawnika. Mediatorzy podejmują współpracę z takimi instytucjami, jak chociażby firmy ubezpieczeniowe i banki. Możliwe jest założenie własnej firmy konsultingowej. Mediacja może być rozliczana godzinowo bądź ryczałtowo. W praktyce jest to zależne od indywidualnych zleceń ze zleceniodawcami. 

O jakich wymaganiach formalnych powinniśmy pamiętać?

Mówiąc o mediatorze nie możemy nie wspomnieć o pewnych wymaganiach formalnych, które należy spełniać aby wykonywać ten zawód. W zależności od typu mediacji wymagania mogą się różnić. Warunki są uregulowane przez Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 2003 roku. Na podstawie tamtejszych informacji możemy dojść do wniosku, że kluczowe jest osiągnięcie pełnoletności w sprawach cywilnych, a także 26. lat w sprawach pozostałych. Niezbędne jest oczywiście polskie obywatelstwo i pełnia praw cywilnych. Nie możemy zapominać o biegłym posługiwaniu się językiem polskim. Przyszły mediator nie może być karany za umyślne przestępstwa, jednocześnie powinien posiadać wiedzę umożliwiające skuteczne wykonywanie swoich obowiązków.