Badania geotechniczne: czym są i czy zawsze należy je wykonywać?

Badania geotechniczne: czym są i czy zawsze należy je wykonywać? Wiele osób zastanawia się, czy badania geotechniczne są obowiązkowe w przypadku, gdy planujemy budować dom. Otóż, jeśli projektowane jest podpiwniczenie budynku, wówczas geotechnik musi wcześniej określić poziom wody gruntowej oraz ocenić wahania poziomu.

Warto sprawdzić warunki wodno-gruntowe jeszcze przed zakupem działki, tak aby w późniejszym czasie się nie zawieść. Jeśli bowiem wody gruntowe są wysoko, wówczas wykonanie piwnicy byłoby bardzo trudne pod względem technicznym oraz kosztowne. W takim wypadku najlepiej zrezygnować z takiego pomieszczenia. Co więcej, ważne jest także to, że jeśli na nieprzepuszczalnym podłożu na powierzchni działki stoi woda, należy pomyśleć o odwodnieniu oraz osuszeniu.

Badania geotechniczne gruntu – czym są?

Najprościej mówiąc, badania geotechniczne gruntu prowadzone są po ot, aby określić warunki wodno-gruntowe posadowienia budynków o różnym przeznaczeniu. Dzięki takim badaniom właśnie, możemy dowiedzieć się, jaki typ gruntu posiadamy na działce, na jakiej głębokości zlokalizowane są konkretne warstwy gruntu, w tym także warstwa nośna, a także jaki jest poziom wód gruntowych oraz ich wahania. Ponadto, badania geotechniczne umożliwiają sprawdzić, czy na danym gruncie jest możliwość zbudowania obiektu budowlanego i jakie fundamenty trzeba zastosować, aby budynek był stabilny i bezpieczny.

Jak wykonuje się badania geotechniczne?

Badania geotechniczne polega na wykonaniu co najmniej trzech otworów badawczych na głębokości co najmniej dwóch metrów poniżej poziomu posadowienia fundamentów. Jeśli budynki nie będą miały piwnicy, wówczas średnia głębokość to około trzy metry. Z odwiertów pobierane są próbki gruntu oraz wód, a następnie – jeśli zaistnieje taka potrzeba – przekazywane są do dalszych badań. W momencie, gdy okaże się, że są tam grunty niespoiste, na przykład żwiry albo pisaki, należy określić ich zagęszczenie oraz właściwości mechaniczne. Wówczas przeprowadza się sondowanie, polegające na wbijaniu, wciskaniu oraz wkręcaniu sondy w grunt.

Po co robi się badania geotechniczne gruntu?

Badania geotechniczne: czym są i czy zawsze należy je wykonywać?
Badania geotechniczne: czym są i czy zawsze należy je wykonywać?

Badania geotechniczne przede wszystkim robi się po to, aby otrzymać opinię geotechniczną. Składa się ona z zarówno części graficznej, jak i opisowej – są w niej wnioski, czyli najważniejsza część. Umożliwiają one wykonanie bezpiecznego projektu fundamentów domu czy innego budynku. Rzeczone wnioski określają ich głębokość, a także najlepsze sposoby doboru fundamentów, właściwej izolacji i tym podobne. Ponadto, odpowiadają na pytanie, czy budynek na konkretnej działce można podpiwniczyć oraz zastosować odprowadzenie deszczówki z dachu do gruntu, jak również czy możemy zbudować przydomową oczyszczalnię ścieków.

Dla projektanta opinia geotechniczna jest podstawą. W Polsce domy jednorodzinne o jednej u dwóch kondygnacjach, a także budynki gospodarcze zaliczane są przede wszystkim do pierwszej kategorii geotechnicznej. Opinia stwierdza, czy warunki wodno-gruntowe są odpowiednie, czy też dość skomplikowane. Wówczas projektant może podnieść kategorię geotechniczną na wyższą.

Kategorie geotechniczne – co oznaczają?

Pierwsza kategoria geotechniczna dotyczy przede wszystkim niewielkich budynków stawianych na prostych warunkach gruntowych. Druga kategoria geotechniczna to budynki stawiane na gruntach prostych złożonych, które wymagają ilościowej oraz jakościowej oceny danych geotechnicznych. Trzecia, a zarazem ostatnia kategoria dotyczy większej ilości budynków. Mowa tutaj między innymi o budowlach nietypowych, budowlach stawianych na trudnych warunkach gruntowych, budynkach stosujących mało znane i innowacyjne rozwiązania techniczne, budynkach o dużym wpływie na środowisko, budynkach, które mają więcej niż jedną kondygnację podziemną oraz budynkach wysokościowych, zlokalizowanych w istniejącej już zabudowie miejskiej.

Co zawiera dokumentacja geotechniczna?

W opinii geotechnicznej znajduje się zarówno część opisowa, jak i graficzna. Druga to nic innego, jak mapka działki, na której zaznaczone są miejsca wykonania odwiertów geologicznych oraz ewentualnych odkrywek, warstw gruntu i poziomów wód gruntowych. W części opisowej z kolei znajdują się między innymi:

  • informacje na temat poszczególnych warstw gruntu,
  • zalecenia odnośnie do wykonania odwodnień na działce,
  • zalecenia dotyczące dobierania odpowiednich fundamentów,
  • sposoby zabezpieczenia inwestycji przed wodami gruntowymi,
  • wiadomości o głębokości wód gruntowych oraz potencjalnych wahaniach ich położenia.

Koszt badań geotechnicznych

Wbrew pozorom, badania geotechniczne nie są zbyt drogie w stosunku do innych kosztów, jakie ponosimy w trakcie budowy domu. Cena uzależniona jest od ilości odwiertów oraz ich głębokości. Zwykle wykonanie czterech odwiertów geologicznych o głębokości około trzech metrów to koszt w granicach od 100 do 160 złotych za jeden metr. Dane jednak często różnią się zależnie od firmy, części kraju i innych czynników związanych z konkretną działką. Ekspertyzy jednak oscylują najczęściej w przedziale od około 1200 do maksymalnie 2000 złotych.