OCP przewoźnika

Towarzystwa ubezpieczeniowe dedykują właścicielom firm transportowych wykonujących transport drogowy dodatkowe, dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika – OCP. Dotyczy ono transportu krajowego i międzynarodowego, pierwsze opiera się na ustawie przewozu drogowego a drugie na Konwencji CMR – międzynarodowy list przewozowy.

Czym jest OCP przewoźnika dla jego posiadacza? To bezpieczeństwo finansowe, jeśli dojdzie do szkody na powierzonym do przewozu towarze. A szkoda może zaistnieć w przypadku kradzieży ładunku, jego uszkodzenia, czy nawet opóźnień w jego dostarczeniu. Obecnie większość firm transportowych wykupuje polisy OCP z dodatkowymi rozszerzeniami.

OCP przewoźnika – doskonała ochrona finansowa przewoźnika i kontrahenta

OCP przewoźnika
OCP przewoźnika

Ubezpieczenie transportowe OCP przewoźnika https://www.fullpolisa.pl/wylicz-skladke/ubezpieczenie-ocp-przewoznika/ chroni interesy finansowe ubezpieczonego oraz jego partnerów biznesowych. Jeżeli dojdzie do szkody na przewożonym towarze odszkodowanie dla kontrahenta wypłaci nie przewoźnik, ale towarzystwo ubezpieczeniowe które sprzedało polisę OCP przewoźnika. Jest to korzystne rozwiązanie i doskonałe zabezpieczenie, trzeba tylko zadbać o prawidłowe dopasowanie zapisów polisy do rodzaju wykonywanego transportu drogowego towarów. Ważne jest skorzystanie z pomocy specjalisty, który na co dzień zajmuje się określaniem zakresu ubezpieczenia OCP przewoźnika.

Czy są inne również ważne rodzaje ubezpieczeń dla przewoźników w ruchu drogowym. Tak, to na przykład Cargo które zabezpiecza finansowo załadowany na samochód towar. I ochroną objęty jest ładunek od momentu opuszczenia miejsca załadunku, do momentu dostarczenia go do odbiorcy. Ładunek podlega ubezpieczeniu także w sytuacji jego chwilowego składowania w magazynie przewoźnika. Taka polisa może być dobrą ochroną od szkód, które mogą zaistnieć w czasie załadunku oraz rozładunku towaru. Natomiast ubezpieczenie OCP przewoźnika zabezpiecza ładunek przed skutkami zniszczenia towaru. Wykupienie takiej polisy jest bardzo rozsądnym rozwiązaniem i zabezpieczeniem interesów swoich i kontrahentów.

OCP przewoźnika jest gwarancją wypłaty odszkodowania, jeżeli dojdzie do niewywiązania się z zapisów umowy bądź też nienależytego jej zrealizowania. Przedsiębiorca w oczach partnerów biznesowych staje się bardziej wiarygodny, ponadto kontrahenci mają większe poczucie bezpieczeństwa.  

Czy ubezpieczenie OCP przewoźnika zawsze zawiera standardowe zapisy?

Każda polisa OCP przewoźnika jest rozpatrywana indywidualnie i dopasowana do prowadzonego przez niego rodzaju transportu drogowego towarów. Można skorzystać z dogodnych rozszerzeń umowy ubezpieczenia i skuteczniej chronić interesy swoje oraz kontrahenta. Decydując się szerszy zakres ochrony OCP przewoźnika trzeba oczywiście liczyć się z koniecznością opłaty wyższej składki, ale warto tego dokonać, ponieważ wysokość szkody może doprowadzić nawet do bankructwa firmy.

Dodatkowe klauzule jakie można zawrzeć w polisie OCP przewoźnika:   

 • Dokonanie rabunku towaru poza miejscem strzeżonym, monitorowanym (parking strzeżony).
 • Przewożenie żywych zwierząt.
 • Szkody na towarze spowodowane przez podwykonawców.
 • Rażące niedbalstwo spowodowane przez kierowcę pojazdu przewożącego ładunek.
 • Przewóz towarów niebezpiecznych (ADR).
 • Transport wartościowego ładunku: sprzęt elektroniczny, dzieła sztuki itd.
 • Ponoszenie kosztów usuwania pozostałości po zaistniałej szkodzie.
 • Przekazanie ładunku osobie nieuprawnionej do jego odbioru.

Całkowite zabezpieczenie działalności gospodarczej firmy transportowej i naprawianie szkód na transportowanym towarze wymaga OCP przewoźnika. To dzięki niemu zostają zaspokojone roszczenia kontrahenta (poszkodowanego).

Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe oferują następujące rozszerzenia OCP przewoźnika:

 • Brak ważnych badań technicznych do miesiąca po wygaśnięciu ich terminu: na paletach i w pojemnikach co spowodowane zostało rażącym niedbalstwem.
 • Nietrzeźwość kierowcy przewożącego towar skutkująca utratą lub uszkodzeniem towaru.
 • Zwrot kosztów po zaistnieniu szkody: obrona prawna i koszty sądowe, wyciągnięcie pojazdu, przeładunek towaru, ekspertyzy w kierunku ustalenia przyczyny szkody itd.

Ochroną OCP przewoźnika są objęte także:

 • Szkody wynikające z tytułu odpowiedzialności przewoźnika za cło oraz koszty obejmujące ustawy Prawo Przewozowe (przewóz krajowy) a także konwencji CMR (przewóz międzynarodowy).
 • Szkody wynikające z opóźnienia w dostarczeniu ładunku do odbiorcy w transporcie krajowym i międzynarodowym.
 • Szkody spowodowane zagubieniem, utratą czy też niepoprawnym wykorzystaniem dokumentów które zostały wykazane w liście przewozowym.
 • Szkody wynikające z nieodpowiedniego wykonania polecenia zmiany umowy przewozu krajowego bądź międzynarodowego.
 • Szkody spowodowanej rozbojem rozbójniczym.
 • Szkody ściśle wiążące się z odpowiedzialnością przewoźnika z powodu nieumieszczenia oświadczenia w liście przewozowym.

Dobrze opracowana polisa OCP przewoźnika https://www.linkedin.com/company/ocp-przewoznika/ chroni interesy przewoźnika w szerokim zakresie, uwzględniając także szkody spowodowane w skutek wypadku drogowego i choroby kierowcy. 

Adwokat prawo medyczne

W celu dokładnego zrozumienia swojej aktualnej sytuacji (związanej z tym zagadnieniem) trzeba nierzadko wybrać takiego właśnie fachowca… Czym cechuje się dobry adwokat prawo medyczne –  to nie jest łatwa dziedzina. Dlatego warto dowiedzieć się, kogo należy wybierać. Jakie osoby zgłaszają się do ekspertów od tego działu? W czym konkretnie może zaś pomóc specjalista? O tym wszystkim dowiesz się, jeśli zostaniesz z nami i przeczytasz poniższą lekturę.

Kiedy może pomóc adwokat od prawa medycznego?

prawnik medyczny
prawnik medyczny

Interesuje Cię taki właśnie adwokat? Prawo medyczne to dziedzina, która jest coraz częściej poruszana. Kto najczęściej zgłasza się o pomoc do specjalistów od tej branży? W głównej mierze są to Pacjenci. Nie brakuje osób, które mają wątpliwości, co do postępowania lekarza i sposobu dopełnienia przez niego obowiązków. Taka sama sytuacja może występować w przypadku pozostałego personelu medycznego. Uważasz, że np. w trakcie leczenia zostały popełnione jakieś błędy? A może już w czasie właściwej operacji? Teraz masz przez to… jeszcze większe kłopoty zdrowotne, których (przynajmniej Twoim zdaniem) można było uniknąć? W takim położeniu warto minimum zgłosić się na konsultację do fachowca. W ten sposób Twoje wątpliwości zostaną rozwiane. Czasami nie ma zaś podstaw, aby np. ubiegać się o jakiekolwiek odszkodowanie. Są jednak sytuacje, kiedy bardzo przydaje się taki adwokat. Prawo medyczne musi być dobrze przeanalizowane pod kątem konkretnego Pacjenta. W sposób pozwalający na dokładne ocenienie danego przypadku. Na tej podstawie profesjonalny adwokat medyczny będzie w stanie doradzić, czy jest sens walczyć na rozprawach sądowych o zadośćuczynienie itd. Wbrew temu, co się powszechnie przyjęło uznawać, specjalista od prawa medycznego jest wybierany nie tylko przez Pacjentów oraz ich rodziny. Klientami takich ekspertów są także np. lekarze, pielęgniarki, czy ratownicy medyczni, którzy uważają, że zostali po prostu niesłusznie oskarżeni. W związku z powyższym profesjonalny adwokat medyczny musi naprawdę bardzo dobrze orientować się w obrębie tego zagadnienia. Tylko wtedy może realnie ocenić daną sytuację i pomóc w praktyce swojemu Klientowi.

Na jakiego adwokata się zdecydować?

Adwokat prawo medyczneUważasz, że jesteś osobą poszkodowaną? Lekarz obiecywał Ci konkretne efekty, których próżno szukać? A może w wyniku jego zaniedbań masz jeszcze większe kłopoty zdrowotne, przez które teraz nie możesz do końca normalnie, swobodnie funkcjonować? To oczywiście kwestia sporna. Wszak np. Twój lekarz może być zdecydowanie innego zdania (i najczęściej tak się właśnie dzieje w praktyce). Dlatego warto, by temu wszystkiemu przyjrzał się dobry adwokat. Prawo medyczne dla fachowca nie stanowi żadnej tajemnicy. Dlatego takich właśnie ekspertów należy wybierać. Ale po kolei. W pierwszej kolejności dobrze byłoby zdecydować się na specjalistę z naszej okolicy. Wtedy to łatwiej będzie z nim kooperować. Możesz zaoszczędzić naprawdę sporo własnego czasu i tak samo pieniędzy. Zwróć uwagę, że tutaj lokalizacja jest szczególnie istotna. W końcu takich właśnie spraw nie da się załatwiać drogą internetową… Musisz przyjść do kancelarii, przedstawić dokumentację itp. W razie czego specjalista będzie Cię reprezentował w sądzie. Im bliżej, tym lepiej. Dla Ciebie oraz dla fachowca. W ten sposób też oczywiście można zaoszczędzić czas oraz wydawaną gotówkę na usługi. Najważniejsza – w czasie podejmowania decyzji – i tak musi być jakość. Czym zatem powinien cechować się dobry adwokat? Prawo medyczne nie może być dla danego eksperta w żaden sposób zagmatwane. Taki prawnik medyczny musi być fachowcem od ogólnych przepisów i tych stricte odnoszących się do tego zagadnienia. Chodzi zaś np. o artykuły 155 i 160, które występują w Kodeksie Karnym. Nie da się ukryć, że tutaj trzeba regularnie poprawiać swoje umiejętności i być na bieżąco ze wszystkimi zmianami, których nie brakuje. Sprawdź nie tylko doświadczenie konkretnego prawnika. Poza tym dobrze byłoby zweryfikować opinie na temat danego eksperta od prawa medycznego. Aby wiedzieć, że rzeczywiście warto z nim współpracować w praktyce. Czytając recenzje warto szczególnie zwracać uwagę na przypadki podobne do Twojego. Liczą się jednak nie tylko wiedza, kwalifikacje, ale także charakter, czy sposób podejścia do wykonywanego zawodu.

Adwokat od prawa medycznego – jaki jest jego zakres obowiązków?

Został już przez Ciebie wybrany odpowiedni adwokat? Prawo medyczne ma on „w małym palcu”? To dobrze. Pewnie zastanawiasz się teraz, jak działa taki ekspert… Na samym początku profesjonalny adwokat medyczny musi dokładnie sprawdzić daną sytuację. Dlatego tak ważne jest to, by wziąć ze sobą dokumentację medyczną. Pacjent ma natomiast prawo uzyskać tego typu papiery. Lekarz nie może zatem odmówić ich wydania. Co jeszcze się tutaj liczy? Jeśli fachowiec od tej branży uzna, że Klient ma prawo ubiegać się o odszkodowanie, to zajmuje się w dalszej kolejności pisaniem pism. Muszą być one właściwie sformułowane i dostarczone w odpowiednim terminie. Jeśli nie uda się dojść do kompromisu, to profesjonalny adwokat medyczny reprezentuje interesy Klienta w Sądzie.